Lòng trắc ẩn, Quản lý thời gian

5 bí quyết cân bằng cuộc sống và công việc

Some tips for having good work-life balance5 bí quyết để cân bằng cuộc sống và công việc

1. Make detailed plans: Lập kế hoạch chi tiết

2. Learn to manage your time: Học cách quản lý thời gian của bạn+ Make a daily schedule: Tạo thời gian biểu hàng ngày+ Set a time limit on every task: Thiết lập giới hạn thời gian cho mỗi nhiệm vụ+ Decide everything quickly: Quyết định mọi thứ thật nhanh+ Keep yourself focused: Giữ cho mình tập trung+ Do important things first: Làm những điều quan trọng đầu tiên. ….

3. Set your goals: Thiết lập mục tiêu của bạnGoals give our lives meaning. If you are passionate about a goal or dream of yours then don’t stop until you achieve it.Mục tiêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Hãy đặt mục tiêu và đừng bỏ cuộc cho đến khi bạn đạt được nó.

4. Have a healthy lifestyle, positive thinking: Có một lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực

5. Make a daily habit: Reading before bed time is not simply a habit, because it helped me a lot in my life. It helps me to improve my memory, learn more useful knowledge, and relax my mind after a long and exhausting day.Việc đọc sách trước khi ngủ không đơn giản chỉ còn là một thói quen, nó còn giúp tôi luyện được khả năng ghi nhớ tốt hơn, biết được nhiều kiến thức bổ ích hơn, và thư giãn đầu óc sau một ngày dài mệt mỏi

Hits: 2

Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời