Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức chúng tôi thu thập thông tin, lưu trữ, thông tin về dịch vụ của chúng tôi, xử lý thông tin dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website.

Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về những cam kết của tôi đang thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://huongkunkuns.com.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Tôi cũng sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Bạn có thể yêu cầu trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không yêu cầu trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào một cookie được gửi, bạn có thể ngụ ý đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để: Xác minh danh tính khách hàng Xác định sở thích của bạn Mở và quản lý tài khoản cá nhân cho khách hàng Để đảm bảo cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn, đáp ứng tốt nhất cho khách hàng Đáp ứng theo các yêu cầu theo quy định Đáp ứng các yêu cầu, điều kiện khi cung cấp hàng hóa, thông tin, dịch vụ cho khách hàng. Trước khi thu thập hoặc tiết lộ thông tin, tôi sẽ thông báo và nhận đồng ý của khách hàng sau đó mới thực hiện. Trong một số trường hợp tôi có thể thu thập, tiết lộ thông tin mà không có sự đồng ý của bạn (chi tiết bên dưới). Khách hàng có thể trả lời, đồng ý bằng miệng, bằng văn bản, điện tử hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Trường hợp bạn đã đồng ý với mục đích thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân mà tôi đưa ra, thông tin của bạn sẽ hiển thị, công khai theo các chương trình, sự kiện của tôi. Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập, tiết lộ thông tin bạn có thể liên hệ với tôi để được giải quyết cụ thể. Trường hợp tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của khách hàng là: Khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu; Trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn cá nhân của cá nhân; Khi Thông tin cá nhân có sẵn từ nguồn công cộng; Khi chúng tôi yêu cầu luật sư tư vấn; Vì mục đích thu nợ hoặc bảo vệ gian lận; Các lý do được thiết lập hợp pháp khác. Tôi cam kết sẽ không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các bệnh khác trừ khi có sự đồng ý của khách hàng. Tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn và sử dụng trong các chương trình, sự kiện với mục đích hợp pháp. Trường hợp thông tin cá nhân không chính xác, bạn có thể liên hệ và yêu cầu sửa thông tin để đảm bảo chính xác, đầy đủ. Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và có thể sử dụng mật khẩu, mã hóa, tường lửa, quyền truy cập của nhân viên bị giới hạn hoặc các phương pháp khác, theo quyết định của tôi. Tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp khi phá hủy Thông tin cá nhân của bạn như tài liệu băm nhỏ hoặc xóa thông tin được lưu trữ điện tử, theo quyết định của tôi..

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Tôi có thể sẽ thu thập thông tin mà trình duyệt web khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu lưu trữ, ghi lại sẽ bao gồm địa chỉ IP của máy tính, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian trên các trang số liệu thống kê. Ngoài ra, tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics thu thập, theo dõi và phân tích loại thông tin này để tăng chức năng của Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng của họ giải quyết cách họ sử dụng thông tin đó.

Bảo vệ

Thông tin của bạn, bao gồm Thông tin cá nhân, có thể được chuyển sang và duy trì trên máy tính nằm ngoài tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn. Nếu bạn sống bên ngoài Canada và chọn cung cấp thông tin cho tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, đến Canada và xử lý thông tin đó ở đó. Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này, theo sau là việc bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Truyền thông

Tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên lạc nào từ tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào tôi gửi.

Tuân thủ pháp luật

Như được nêu ở trên, và để rõ ràng, chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi được luật pháp yêu cầu, gọi hầu tòa hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật và các yêu cầu hợp lý của cơ quan thực thi pháp luật hoặc bảo vệ an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập. Tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử an toàn 100%. Trong khi tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của nó.

Dịch vụ của tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ vị thành niên”). Tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ vị thành niên. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp cho tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ. Nếu tôi biết rằng bản thân đã thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên mà không xác minh sự đồng ý của cha mẹ, tôi thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản này. Nếu tôi thay đổi các điều khoản này, những thay đổi đó sẽ được đăng ở đây để biết thông tin của bạn. Tôi tiếp tục bảo lưu quyền tùy ý sửa đổi bất kỳ tính năng nào của trang web hoặc dịch vụ này được cung cấp tại bất kỳ thời điểm nào.

Hits: 21