Muốn hạnh phúc thì hãy tránh ba điều: Đừng ngủ quá muộn, đừng yêu quá sâu, và đừng mong muốn quá nhiều

Tập tha thứ tất cả trước khi ngủ, để ngày mai khi thức dậy bắt đầu một cuộc sống mới.
Tập yêu bản thân trước, để biết cách yêu người khác.
Tập buông bỏ một số thứ, để chào đón những điều mới tốt đẹp hơn.