TÂM LÝ HỌC, Lòng trắc ẩn, mental health, tâm lý

Nguyên Nhân Thực Sự Gây Ra Trầm Cảm?

Trầm Cảm có thể xảy ra ở bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào, bất cứ giới tính nào. Nó không chừa một ai. Nhưng nguyên nhân trầm cảm không phải lúc nào cũng được biết đến một cách rõ ràng, nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng có nhiều nguyên nhân trầm cảm và không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa được nó.

Hits: 3

Được gắn thẻ , ,

Trả lời