TÂM LÝ HỌC

Ý NGHĨA CỦA SỐ 5 CHỦ ĐẠO TRONG THẦN SỐ HỌC

Người mang số 5 Chủ đạo trong Thần số học là người có trực giác mạnh, thích làm việc tự do không thích gò bó. Họ như viên ngọc nhưng đang bị bụi phủ mờ, vì vậy họ cần được “đánh bóng” để thành công hơn trong cuộc sống.