Nếu anh yêu một cô gái như em... Hương Kunkuns - Người đồng hành từ trái tim
Lòng trắc ẩn

Nếu anh yêu một cô gái như em…

Nếu anh yêu một cô gái “khó hiểu” như em… Thì thỉnh thoảng anh sẽ bận lòng em quá lạnh lùng, quá lí trí, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Thế nhưng anh hãy hiểu, trái tim của em rất nhỏ, nếu anh đã bước được vào rồi, thì chỉ chứa riêng mình anh. Cô gái như em,…

Tiếp tục đọc