Hương Kunkuns
Chưa phân loại

Không Nỗ Lực, Đừng Tham Vọng

Cân nhắc Nỗ Lực với những thử thách thay vì chỉ ước mơ Khi không chắc mình mong muốn điều gì cho cuộc sống của mình, bạn chỉ cần đặt cho bản thân câu hỏi: “Bạn muốn nếm trải khổ đau và khó khăn nào trong đời?” Ai cũng mong muốn được thoải mái: sống một cuộc sống vô lo…

Tiếp tục đọc