HỌC CÁCH HÀI LÒNG VỚI CHÍNH MÌNH Hương Kunkuns - Người đồng hành từ trái tim
yêu bản thân

HỌC CÁCH HÀI LÒNG VỚI CHÍNH MÌNH

1. Sự nhận thức: Chú ý khi bản thân đang ngầm so sánh mình với người khác, khi có những lý tưởng, ảo mộng hay kỳ vọng thiếu thực tế, khi những thứ đó ngày đêm giày xéo ta, khiến ta không còn hạnh phúc và chìm ngập trong nỗi đau dâng trào.  2. Sự chấp nhận: Đừng bắt buộc…

Tiếp tục đọc