Hiển thị 1 kết quả

5 bí quyết cân bằng cuộc sống và công việc

Some tips for having good work-life balance5 bí quyết để cân bằng cuộc sống và công việc 1. Make detailed plans: Lập kế hoạch chi tiết 2. Learn to manage your time: Học cách quản lý thời gian của bạn+ Make a daily schedule: Tạo thời gian biểu hàng ngày+ Set a time limit on …